Zonne-energie

Wat is zonne-energie?

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Deze energie, samen met andere vormen zoals windenergie, getijdenenergie, waterkracht en biomassa, vormt meer dan 99,9% van alle hernieuwbare energie op Aarde. Hernieuwbare energie is in principe gratis en duurzaam/onuitputtelijk. Ter vergelijk: De hoeveelheid zonne-energie die in 1 jaar op de aarde valt, is meer dan wij ooit uit alle fossiele energie (olie, kolen, gas etc.) op aarde zullen kunnen halen. Natuurlijk vergt het opvangen/opwekken van duurzame energie wel een initiële investering.

Net als zonne-energie is wind-energie ook een hernieuwbare energiebron.
Wind-energie vergt alleen relatief grote investeringen en is daardoor voor thuisgebruik niet rendabel. Andere vormen van hernieuwbare energie als waterkracht en bio-massa zijn voor een particuliere installatie niet geschikt.

Zonne-energie is schoon, stil en is zeker geschikt voor particuliere woningen en ook nog eens rendabel. En dat zonder subsidie!

Er zijn 3 bruikbare zonne-energie systemen voor thuisgebruik:

  1. Zonnestroom; zonnepanelen op uw dak die via een omvormer aan het stroomnet zijn gekoppeld.
  2. Zonnewarmte; zonnecollectoren op uw dak die via een boiler aan uw tapwater systeem systeem zijn gekoppeld.
  3. Een gecombineerd systeem van bij punt 1 en 2 genoemde technieken.

Zonnepanelen en Zonneboiler

Beide vormen kunnen eenvoudig worden toegepast in Nederland. Er is wel een verschil in kostprijs, rendement, installatiegemak en terugverdientijd.

De besparing is het grootst als een zonne-energie systeem op uw dak tussen het Zuid-Oostelijke en Zuid-Westelijke richting kan worden geplaatst. Bij een plat dak is dit vaak optimaal te richten.

Toepasbaarheid

De stroom die zonnepanelen opwekken kunt u verrekenen met uw energieleverancier. Daardoor zijn de opbrengst en het rendement van een zonnepanelen installatie relatief eenvoudig te bepalen.
De besparing van een zonneboiler is daarentegen onder andere afhankelijk van uw waterverbruik. Wanneer u warm water overhoud dan kunt u dat niet terugleveren aan uw energieleverancier. Hierdoor is het minder eenvoudig om de besparing van een zonneboiler exact van te voren te bepalen.

Zonnepanelen zijn zonder subsidie op dit moment zeker rendabel, vraag daarom direct een offerte aan: